Archief

Tuna de Ciudad de Luz

Een tuna is een groep studenten die door het maken van muziek het leven verrijkt. Deze algemene en korte aanduiding van het begrip tuna kan ook voor andere muziekgroepen gelden. Wat maakt het fenomeen tuna uniek? Om te beginnen maakt de ontstaansgeschiedenis veel duidelijk. Zo stamt het begrip tuna uit het Spanje van de vroege middeleeuwen. Aangezien destijds nog geen universiteiten bestonden, trokken de studenten van de ene leermeester naar de andere. Om in hun onderhoud te voorzien, én om zichzelf en anderen te vermaken, maakten ze onderweg muziek. Daarbij betuigden ze natuurlijk ook hun liefde aan de schone jonkvrouwen die zij onderweg tegenkwamen.

Optredens

13:00 - 13:15 uur / Balkon Stadsgehoorzaal

14:45 - 15:00 uur / Breestraat/Hogewoerd

16:30 - 17:00 uur / Stadhuisplein