Programma

Openbaring

Beeldende kunst in de openbare ruimte… zo worden standbeelden en andere kunstobjecten in een stad aangeduid. Het zijn al die grote en kleine beelden, waar we dagelijks langskomen en die we allang niet meer zien. Niemand heeft ons gevraagd of we het mooi vonden, niemand heeft ons verteld wat de bedoeling van het werk is. Soms is dat glashelder, soms is het raadselachtig.

We zien het allang niet meer… de kunst slijt zijn levensdagen in stilte. Deze wandeling doorbreekt die stilte en voert u langs een aantal kunstwerken in de openbare ruimte. En bij ieder werk laten we u iets horen of zien, dat geïnspireerd is op het object. Soms legt het iets uit, soms vult het aan, soms zet het aan tot nadenken, soms bepaalt het de sfeer. Maar steeds is het een openbaring.

Naast de beeldende kunst telt Leiden ook meer dan honderd muurgedichten, aangebracht door de Stichting Tegenbeeld. Deze gedichten van over de hele wereld vormden de inspiratie voor componist Huub de Vriend om een aantal van deze teksten te toonzetten. Ook die liederen worden u aangeboden op de route. Bij iedere genummerde locatie kunt u de afgebeelde QR-code scannen met uw mobiele telefoon of tablet. U krijgt dan een geluidsfragment of film te zien. Langs de voor OPEN voor Vroeger uitgezette route zijn een aantal locaties van OPENBARING te vinden.

Het complete boekje is te koop bij de VVV Leiden en bij ProKwadraat-Groepswijzer.nl.

21, 23 en 24 Viskoopman (1984), Lakenkoopman (1984) en Bloemenkoopman (1987)

Gerard Brouwer

Anders dan vele andere oud-Hollandse steden heeft Leiden geen groot marktplein. Dat is een erfenis van een verleden, waarin de waren over het water werden aangevoerd, uitgeladen langs de oever van de Rijn en verkocht. Een marktplein was gewoon niet nodig. En nog steeds, op precies dezelfde plek als eeuwen geleden, wordt op woensdag en zaterdag de drukbezochte warenmarkt gehouden. De straatnamen herinneren nog aan het verleden als u achtereenvolgens over de Botermarkt en de Aalmarkt loopt. Bij de drie opeenvolgende bruggen treft u drie beelden van marktkooplui, die elk hun verhaal vertellen vanuit hun tijd.

22 Zonder titel

Jan Arends

25 Rembank

Kunst Uitschot Team, 2006

Het Kunst Uitschot Team (K.U.T.) werd in 2003 in Leiden opgericht. Een wisselende groep kunstenaars stelde zich ten doel op eigen initiatief en desnoods illegaal kunstwerken in de openbare ruimte te plaatsen. Niet langer afhankelijk van gemeente en welstandscommissie konden ze zo een groot publiek bereiken en heel vaak ook verrassen. Guerillakunst: In één nacht kerfden ze een zestenige voet uit een strandpaal en met Bevrijdingsdag plaatsten ze een levensecht urinoir op het Stadshuisplein, gehouwen uit een grote boomstronk. Hun ontwerpen hadden humor en werden steeds goed ontvangen door het publiek. Officiële instanties keken daar meestal anders tegenaan.

Maar de tijd gaat voort en K.U.T. werd meer en meer geaccepteerd. Een illegaal geplaatst beeld in het Plantsoen werd door de gemeente geadopteerd en in opdracht van diezelfde gemeente ontwierpen ze een boom van autouitlaten. En deze Rembank wordt gedoogd.

32 Kassahuisje

John Körmeling, 2001

Sommige kunstvoorwerpen hebben nog een andere functie behalve als kunst. Ze zijn ook gebruiksvoorwerp. En die twee kunnen verschillende eisen stellen. John Körmeling kreeg de opdracht een kassahuis voor één van de rederijen aan de heringerichte Beestenmarkt te maken. Gebouwd op een ponton heeft het van boven gezien de vorm van een fles. Een capsule-vormig transparant huisje is opgebouwd uit een vloeiende vorm en afgewerkt in glas, staal en aluminium. Het wordt opgesierd met het woord KASSA in neonletters.

Maar een deel van deze beschrijving zou in de verleden tijd moeten staan, want in de loop der jaren heeft de rederij aanpassingen aangebracht die het oorspronkelijke ontwerp hebben aangetast. Zo erg zelfs, dat het nu bijna een puzzel is geworden: wat is oorspronkelijk en welke onderdelen waren niet bedoeld door de kunstenaar. Het is in ieder geval een illustratie van de spanning tussen kunst- en gebruiksvoorwerp.